Fysiikka 1

-
4 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: TYW515

Tavoitteet: Sisältö:
Suoraviivainen liike
Mekaniikan lait
Liikemäärä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi + lähitentti esim. omassa korkeakoulussa

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Arja Sirviö
Email: arja.sirvio@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ