Fysioterapiayrittäjyys

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdyt fysioterapiayrittäjyyden pätevyysvaatimuksiin, miten lainsäädäntö ohjaa yrittäjäksi aikovaa, miten yritys perustetaan ja minkälaisia yritysmuotovaihtoehtoja on olemassa.

Tavoitteet: Opiskelija osaa perusteet yrittäjänä toimimisen lähtökohdista. Hän osaa laatia palvelujen tuottamiseen liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa fysioterapiayrittäjyyden erityispiirteet ja eri yritysmuotojen ominaisuudet sekä osaa etsiä lisätietoa eri viranomaisilta. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan eri toimintaympäristöissä
Työskentelytavat ja aikataulutus: virtuaalitoteutus
Arviointi: 
hyväksytty/hylätty
Opettaja(t): Tuula Riikonen
Email: Tuula.Riikonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019