Genetiikan sovellukset luonnonvara-alalla

-
5 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla tutustutaan genetiikan perusteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin luonnonvara-alalla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee perinnöllisyystieteen perusteet. Opiskelija tutustuu geeniteknologiaan ja sen sovellusmahdollisuuksiin kasvien ja eläinten jalostuksessa.

Keskeinen sisältö

Genetiikan perusteet: DNA, geenit, kromosomit, alleelit
Genetiikan sovellusmahdollisuudet: eläinten ja kasvien jalostus, geeniteknologia, uudet sovellusmahdollisuudet kotieläimillä ja viljelykasveilla

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.
Arviointiasteikko: 0-5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Hilkka Kämäräinen
Email: hilkka.kamarainen@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 20.09.2019 - 15.11.2019
TÄYNNÄ