Geometrinen tuotemäärittely (GPS) ja malliperustainen tuotemäärittely (MBD) Inventor

-
2 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet ja jatko tai jonkin muun 3D-mallinnusohjelman hallinta

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso sisältää opetusvideoita ja tiedostomuotoista opetusmateriaalia, automaattisesti itsensä korjaavia ja palautetta antavia testejä. Opettajalta on saatavissa ohjausta oppimisympäristön kysymyspalstan kautta ja sähköpostitse. Opintojakso toteutetaan non-stop -periaatteella, jolloin aloitusluentoa ei ole. Ohjeet työskentelyn aloittamiseen löytyy videolta tai tekstinä.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty
Muuta infoa: Opiskelijalla tulee olla käytössä oma tietokone. MAC-koneita ei suositella.
Opettaja(t): Antti Henell
Email: antti.henell@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.06.2019
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.12.2019