Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö

-
1 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää Git -versionhallinta työkaluun liittyvät toiminteet (add, merge, init, remove, branch, checkout). Opiskelija ymmärtää hajautetun versionhallinnan hyödyt projektille. Opiskelija osaa Gitlab -ympäristöä hyödyntäen suunnitella ja toteuttaa projektin alusta loppuun. Opiskelija saa visualisoitua projektin tulokset ja käytetyn työajan Gitlab -ympäristössä.

Opintojaksolla läpi käydään Git -versionhallinta työkalun toimenpiteet:
– Init
– Add
– Commit
– push / pull
– remove
– merge
– branch
– checkout

Gitlab -ympäristöstä opiskellaan
– Issue -toiminne
– Milestones -toiminne
– SSH & HTTPS, repositorioiden tiedonsiirtomenetelmät
– Commit -historia
– binääristen tiedostojen versionhallinta
– statistiikka
– repositorioiden asetukset

Työskentelytavat ja aikataulutus: itsenäinen opiskelu omassa tahdissa
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Muuta infoa: Opintojakson oletuksena on työasema, jossa Windows 10 -käyttöjärjestelmä pääkäyttäjän oikeuksilla. Opintojakson voi tehdä myös muilla käyttöjärjestelmillä, mutta vaatii opiskelijalta hieman itseaktiivisuutta asentamisosioissa.
Aikaisemmat opinnot: ICT -taidot, Käyttöjärjestelmien perusteet
Opettaja(t): Karo Saharinen
Email: karo.saharinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.11.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 16.12.2019