Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö

-
1 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija hallitsee ja osaa käyttää Git -versionhallinta työkaluun liittyvät toiminteet (add, merge, init, remove, branch, checkout). Opiskelija ymmärtää hajautetun versionhallinnan hyödyt projektille. Opiskelija osaa Gitlab -ympäristöä hyödyntäen suunnitella ja toteuttaa projektin alusta loppuun. Opiskelija saa visualisoitua projektin tulokset ja käytetyn työajan Gitlab -ympäristössä.

Opintojaksolla läpi käydään Git -versionhallinta työkalun toimenpiteet:
– Init
– Add
– Commit
– push / pull
– remove
– merge
– branch
– checkout

Gitlab -ympäristöstä opiskellaan
– Issue -toiminne
– Milestones -toiminne
– SSH & HTTPS, repositorioiden tiedonsiirtomenetelmät
– Commit -historia
– binääristen tiedostojen versionhallinta
– statistiikka
– repositorioiden asetukset

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

itsenäinen opiskelu omassa tahdissa

Arviointi: 

Hyväksy/hyvätty

Muuta infoa: 

Opintojakson oletuksena on työasema, jossa windows 10 -käyttöjärjestelmä pääkäyttäjän oikeuksilla. Opintojakson voi tehdä myös muilla käyttöjärjestelmillä, mutta vaatii opiskelijalta hieman itseaktiivisuutta asentamisosioissa.

Opettaja(t): Karo Saharinen
Email: karo.saharinen@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 18.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 31.05.2019