Green Care hoitotyössä

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Kykenet tarjoamaan asiakkaillesi erilaisia hoito- ja kuntoutuskokemuksia hyvään oloon ja iloon.
Osaat hyödyntää muiden Green Care -toimijoiden tarjoamia palveluja.
Omaat keinoja toimia uuden toimintatavan kehittäjänä.
Osaat kertoa Green Care -toiminnasta ja perustella sen merkitystä.
Tunnet konkreettisia luontolähtöisiä malleja, joilla jaksat paremmin työssä ja vapaa-ajalla sekä hyödynnät näitä malleja metsässä, puutarhassa, maatilalla, kaupungissa tai jopa sisätiloissa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko- opintoina, joissa näkyy Green Care -toiminnan peruselementit luonto, toiminta ja yhteisö. Toimit yhteistoiminnallisesti muiden opiskelijoiden ja Green Care asiantuntijan kanssa coaching-periaatteella. Opiskeluun kuuluvat tavoitteellisuus, vastuullisuus ja ammatillisuus. Opiskelet teoriaa itsenäisesti ja suoritat tehtäviä, joissa syvennät osaamistasi Green Caren käytöstä hoitotyön menetelmänä. Teet itsenäisesti erilaisia luontoharjoitteita ja niiden kokemuksia käsitellään yhteisesti. Lopputehtävänä suunnittelet ja toteutat luontolähtöistä toimintaa aidoilla työpaikoilla oikeiden asiakkaiden kanssa ja viet näin toimintamallia työelämään.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelet terveysalan tutkintoa, esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö tai fysioterapeutti. Kovin myöhään ei voi tulla enää kurssille mukaan, koska osaaminen kehittyy opintojaksoilla portaittain ja loppupuolella alun tietoa syvennetään ja sovelletaan käytännön harjoittein.
Opettaja(t): Merja Leskinen
Email: merja.leskinen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 30.11.2019