Green Care hoitotyössä

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut luonnosta ja sen tuottamasta hyvinvoinnista kokonaisuutena. Saat uutta näkökulmaa, motivaatiota ja keinoja toimia uuden toimintatavan kehittäjänä. Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelet terveysalan tutkintoa esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö tai fysioterapeutti.
Verkko-oppimisen materiaaleina käytetään ajankohtaista tietoa Green caresta mukaan lukien myös kansainväliset lähteet. Voit tehdä itsenäisesti konkreettisia luontolähtöisiä harjoitteita aidoilla työpaikoilla oikeiden asiakkaiden kanssa ja raportoida niistä yhteisellä oppimisalustalla. Samalla voit viedä uutta toimintamallia työpaikoille. Näihin verkko- opintoihin on pyritty saamaan mukaan luontolähtöisyyttä.
Osaamistavoitteet:
Kykenet tarjoamaan asiakkaillesi erilaisia hoito- ja kuntoutuskokemuksia hyvään oloon ja iloon.
Osaat hyödyntää muiden Green care -toimijoiden tarjoamia palveluja.
Omaat keinoja toimia uuden toimintatavan kehittäjänä.
Osaat kertoa Green care -toiminnasta ja perustella sen merkitystä.
Tunnet konkreettisia luontolähtöisiä malleja, joilla jaksat paremmin työssä ja vapaa-ajalla sekä hyödynnät näitä malleja metsässä, puutarhassa, maatilalla, kaupungissa tai jopa sisätiloissa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan kevätlukukauden 2019 aikana verkko-opintoina, joissa näkyvät Green care -toiminnan peruselementit luonto, toiminta ja yhteisö. Toimit yhteistoiminnallisesti muiden opiskelijoiden ja Green care -asiantuntijan kanssa coaching-periaatteella. Opiskeluun kuuluvat tavoitteellisuus, vastuullisuus ja ammatillisuus. Opiskelet teoriaa itsenäisesti ja suoritat tehtäviä, joissa syvennät osaamistasi Green caren käytöstä hoitotyön menetelmänä. Teet itsenäisesti erilaisia luontoharjoitteita ja niiden kokemuksia käsitellään yhteisesti esim. verkon avulla ryhmissä. Lisäksi voit osallistua ja kuunnella nauhoitetun/nauhoitettuja webinaareja. Opiskelussa painottuvat elvyttävyys, osallisuus ja kokemuksellisuus.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Merja Leskinen
Email: merja.leskinen@kamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 20.05.2019
TÄYNNÄ