Green Care perusteet

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin. Opintojakso sisältää virtuaalisia oppimistehtäviä ja itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti (Karelia-amk:n tai oman organisaation kirjoitusraportin ohjeiden mukaisesti). Opintojakso antaa GC-laatumerkkien vaatiman GC-osaamisen tiedot ja tukee yrittäjyyttä.

Tavoitteet: GC peruselementit ja keskeinen sisältö. Luontohoivan ja luontovoiman erot. GC toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat. Luontosuhdekäsite ja siihen vaikuttavat osatekijät. Oman luontosuhteen määritteleminen. Erilaiset luontosuhteet ja niiden kunnioittaminen. Luontoelementtien ja toimintaympäristön käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät. Luonnon hyvinvointivaikutukset. GC palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät. Toimialaa koskevat lait. GC -toimialaan liittyvät kehittämistehtävät.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Anu Pukki
Email: Anu.Pukki@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ