Green Care perusteet

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin. Opintojakso sisältää virtuaalisia oppimistehtäviä ja itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti (Karelia-amk:n tai oman organisaation kirjoitusraportin ohjeiden mukaisesti). Opintojakso antaa GC-laatumerkkien vaatiman GC-osaamisen tiedot ja tukee yrittäjyyttä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Virtuaaliset oppimistehtävät Moodle-oppimisympäristössä 2 op (54h)
Green Care -yritysvierailu ja kirjallinen raportointi 3 op (81h)

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Katri Palpatzis
Email: katri.palpatzis@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 08.12.2019