Hallintoruotsi

-
2 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Mitkä ovat tärkeimmät ruotsinkieliset hallinnon alan käsitteet ja rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi?
Millaisia apuvälineitä voit käyttää ruotsin opiskelussa?
Miten kehität kielenopiskelutaitojasi?
Opintojakson osaamistavoitteet
Tutustut hallinnon alan tärkeimpiin sanoihin ja rakenteisiin. Osaat hyödyntää aikaisemmin opittua ja käyttää erilaisia opiskelun apuvälineitä ja kehität kielenopiskelutaitojasi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä opiskelua verkossa.

Arviointi: 

”Hyväksytty / hylätty
Arviointikriteerit:
a)osaat käyttää ruotsinkielistä hallinnon alan perussanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
b)osaat etsiä hallinnon alan kieleen liittyvää tietoa.
e)osaat valita omaa ruotsin opiskeluasi tukevia apuvälineitä ja opiskelutapoja ja käyttää niitä tehokkaasti.
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 vastaava osaaminen, jota vaaditaan ammattikorkeakoulun ruotsin kursseilla.”

Aikaisemmat opinnot: Liiketalouden ruotsi tai muiden alojen ammattialan ruotsi
Opettaja(t): Marie Laaksonen
Email: marie.laaksonen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ