Hankinnan perusteet

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opit tarkastelemaan ja ymmärtämään hankintojen roolia ja merkitystä organisaatiossa. Opit hankintojen johtamisen ja hankintaprosessin perusteet. Päällimmäinen tavoite on saada ymmärrys hankintojen mahdollisuuksista ja haasteista organisaation liiketoiminnan kehittämisessä.

Keskeisiä sisältöalueita ovat
– Hankintojen rooli liiketoiminnassa
– Hankintojen johtaminen
– Hankintaprosessi
– Hankintojen analysointi
– Toimittajasuhteen hallinta
– Innovaatiot ja tuotekehitys
– Vastuullisuus
– Tietojärjestelmät hankinnan tukena

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso on jaettu viiteen osioon ja viiteen oppimistehtävään. Ensimmäinen oppimistehtävä tulee palauttaa kahden viikon kuluessa siitä, kun opintojakso on alkanut tai siitä , kun sinut on hyväksytty opintojaksolle (non-stop). Mikäli et ole palauttanut ensimmäistä tehtävää kahden ensimmäisen viikon aikana, sinut poistetaan opintojaksolta ja paikkasi opintojaksolla annetaan uudelle opiskelijalle.

Arviointi: 

Arviointi perustuu oppimistehtäviin. Arviointiasteikko 1-5.

Muuta infoa: 

Kurssikirja: Nieminen, Sanna. 2016. Hyvä hankinta – parempi bisnes. Talentum.

Opettaja(t): Jukka Eerola
Email: jukka.eerola@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.05.2019
Ajankohta: 14.01.2019 - 30.09.2019
TÄYNNÄ