Hankinnan perusteet

-
5 OP

Ala:  Hankinnat, Johtaminen ja esimiestyö, Johtaminen ja esimiestyö, Johtaminen ja esimiestyö, Johtaminen ja työyhteisö, Johtaminen ja työyhteisö, Johtaminen ja työyhteisö, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opit tarkastelemaan ja ymmärtämään hankintojen roolia ja merkitystä organisaatiossa. Opit hankintojen johtamisen ja hankintaprosessin perusteet. Päällimmäinen tavoite on saada ymmärrys hankintojen mahdollisuuksista ja haasteista organisaation liiketoiminnan kehittämisessä. Keskeisiä sisältöalueita ovat: Hankintojen rooli liiketoiminnassa – Hankintaprosessi – Hankintojen analysointi(Portfolioanalyysi) – Toimittajasuhteiden hallinta – Innovaatiot ja vastuullisuus – Eri alojen hankintojen erityispiirteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso on jaettu viiteen osioon. Jokaisessa osiossa on aihealuetta vastaava materiaali itsenäiseen opiskeluun sekä oppimistehtävä/t. Oppimistehtävät palautetaan oppimisympäristöön. Kurssin aikana on mahdollista kontaktoida muiden kurssilaisten kanssa sekä opettajan kanssa.
Arviointi: 
Arviointi perustuu oppimistehtäviin. Kurssin arviointiasteikko 1-5.
Opettaja(t): Jutta Nihtilä
Email: jutta.nihtila@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 29.02.2020
Ajankohta: 13.01.2020 - 15.05.2020