Henkilöstöjohtamisen ajankohtaiset teemat

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Tunnet henkilöstöjohtamisen ajankohtaiset teemat sisältöineen.
Osaat kuvata tärkeimmät HR-trendit ja ymmärrät, miten ne tulisi huomioida yritysten henkilöstöjohtamista uudistettaessa.

Sisältö:
Henkilöstöjohtamisen ajankohtaiset teemat (noin 5 – 6 eri aihetta). Teemat valitaan ja tarkennetaan opintojakson alkaessa ja voivat siten vaihdella eri toteutuksissa.
Henkilöstöjohtamisen ajankohtaiset teemat -opintojakso keväällä 2019 keskittyy strategiseen työhyvinvointiin ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Opintojakso on täysin virtuaalinen sisältäen kolme tehtäväkokonaisuutta, jotka tulee suorittaa seuraavasti:
1. tehtäväkokonaisuus 12.5.2019 mennessä
2. tehtäväkokonaisuus 26.5.2019 mennessä
3. tehtäväkokonaisuus 9.6.2019 mennessä

1 opintopiste = 27 työtuntia, eli kokonaistyömäärä 17 päivää.

Suoritustapa:
Tällä opintojaksolla ei järjestetä tenttiä.
Tehtävien pohjana käytetään kurssikirjallisuutta, joten sen hankkiminen on välttämätöntä.
Opintojakso sisältää mahdollisesti luentotallenteita, joita opiskelija voi kuunnella omassa aikataulussaan.

Opiskelumateriaali:
Juuti, Pauli & Vuorela, Antti (2015): Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi
Aura, Ossi ja Juuti, Pauli (2016): Strategisen hyvinvoinnin johtaminen
Lisäksi muu ajankohtainen materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Ei tiedossa.

Arviointi: 

”Arviointiasteikko 0-5.
Kukin tehtäväkokonaisuus arvioidaan asteikolla 1 – 5.
Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy tehtäväpakettien arvosanojen keskiarvon perusteella.”

Aikaisemmat opinnot: Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus, tai vastaava osaaminen.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja.
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 09.06.2019