Henkilöstövoimavarojen kehittäminen

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija suhtautuu ihmisvoimavarojen kehittämisen perussuhtautumistapana maailmassa-olemisessa ja pystyy kriittisesti arvioimaan ulkoa annettuja ja sisäisesti syntyneitä kehittämistarpeita sekä pystyy suunnittelemaan tavoitteellista ihmisvoimavaran kehittämistä ja arvioimaan saavutettuja tuloksia.

Opintojakson sisältö
1. Henkilöstövoimavarojen ydinkysymykset, jotka ohjaavat toimintaa
2. Organisaation sosiaalisen dynamiikan haasteet
3. Oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien suunnittelu ja toteutus
4. Menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja kehitystarpeiden tunnistamiseen
5. Osaamisen kehittäminen osana strategista henkilöstövoimavarojen hallintaa

Luentojen otsikot
1. Johdanto henkilöstövoimavarojen kehittämiseen
2. Organisaation kehittäminen (OD)
3. Yksilön ja yksilön identiteetin kehittäminen
4. Oppiminen ja osaaminen
5. Henkilöstön koulutus
6. Arviointi
7. Kriittinen näkökulma henkilöstövoimavarojen kehittämiseen
8. Tuoreita irtiottoja henkilöstövoimavarojen kehittämisessä

Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen
– Opiskelija osaa tehdä osaamiskartoituksen ja kuiluanalyysin a) organisaation näkökulmasta ja b) yksilön näkökulmasta
– Opiskelija osaa suunnitella osaamisen kehittämistä a) organisaatiotasolla, b) tiimitasolla ja c) yksilön tasolla
– Opiskelija kykenee suunnittelemaan koulutusohjelman kehittämään tunnistettuja tarpeita sekä asettamaan kriteerit ja tavoitteet koulutukselle a) organisaatio-, b) tiimi- ja c) yksilötasolla
– Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutusohjelman arvioinnin
– Opiskelija osaa kehittää koulutusohjelmaa saadun palautteen perusteella

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan täysin verkossa ja sisältää videoluentoja, kirjallisuutta ja oppimistehtäviä. Lisäksi opintojakson aikana pidetään oppimispäiväkirjaa. Opintojakso arvioidaan vaadittujen tuotosten perusteella.

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: YAMK-tasoinen verkkopohjainen opintojakso, edeltävinä opintoina alempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 18.12.2019