Henkilöverotus

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaaminen: Henkilöverotusta koskevien säännösten soveltaminen tavallisimpiin käytännön tilanteisiin. Erilaisten tulojen ja vähennysten vaikutusten laskeminen maksettavien verojen määrään. Veroehdotuksen tarkistaminen ja täydentäminen. Perintö- ja lahjaveron määrään vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen. Henkilöverotukseen liittyvien oikeuslähteiden analysoiminen ja henkilöverotusta koskevien ongelmien ratkaiseminen. Verosuunnitteluun liittyvien yleisten näkökohtien hahmottaminen. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Käsiteltävät asiat: Ansiotulojen verotus, pääomatulojen verotus, yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus, perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, kiinteistöverotus, verotusmenettely.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan 100 %:sti verkossa 4.9. – 27.10. välisenä aikana.

1. Opettajalta opintojakson aloitusviesti ja linkki opintojakson Moodle-pohjaan sekä kurssiavain lähetetään opiskelijan samk-sähköpostiin 4.9. klo 22.00 mennessä.
2. Opintojakson aloituskontakti pidetään virtuaalisesti keskiviikkona 4.9. klo 16.30 opettajan henkilökohtaisessa HILL-huoneessa. Aloituskontaktiin osallistuminen ei ole pakollista mutta suotavaa. Aloituskontakti nauhoitetaan, joten jos et pääse osallistumaan, voit katsoa tallenteen.
3. Opintojakson aihealueista on linkitetty Moodleen nauhoitteita, jotka opiskelijan tulee kuunnella ennen tehtävien tekemistä.
4. Kirjallisuus. Ks. kohta Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus. Opiskelijan tulee tutustua huolellisesti kirjallisuuteen ennen tehtävien tekemistä.
5. Verkkotehtävät.

Arviointi: 

Opintojakso arvostellaan arvosanoin 1-5. Lisätiedot arviointiperusteista löytyy opintojaksoselosteelta.

Muuta infoa: 

Huomaathan, että opintojakso käynnistyy jo 4.9.2019. Tämän vuoksi opintojaksolle on normaalia lyhyempi ilmoittautumisaika: 26.-28.8.19.

Opettaja(t): Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@samk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 28.08.2019
Ajankohta: 04.09.2019 - 25.10.2019
TÄYNNÄ