Hoitotiede ja näyttöön perustuva hoitotyö

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla tutustutaan hoitotieteeseen tieteenalana ja perehdytään näyttöön perustuvaan toimintaan hoitotyössä. Jaksolla perehdytään systemaattiseen tiedonhakuun, tutkimustiedon kriittiseen arviointiin ja tutkitun tiedon hyödyntämiseen käytännön hoitotyössä sekä näyttöön perustuvaan toimintaan päätöksenteossa (näytön integrointi tietoon, potilaan arvoihin ja mieltymyksiin sekä omaan kokemustietoon).

Tavoitteet: Opiskelija: Näyttöön perustuva toiminta (käsite ja merkitys). Sairaanhoitajan osuus näyttöön perustuvassa toiminnassa. Yhtenäisten käytäntöjen merkitys. Hoitotieteellisen tiedon käyttö päätöksenteossa. Ammatillisten ongelmien ja ristiriitojen ratkaiseminen moniammatillisissa tiimeissä. Oman osaamisen kriittinen tarkastelu. Yhtenäisen käytännön tulosten arviointi, seuranta ja dokumentointi.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Opettaja(t): Mari Savolainen
Email: Mari.Savolainen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ