Huumetyö

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
• Osoitat perehtyneisyyttäsi suomalaisiin huumetyön toimijoihin.
• Tiedät työmuotoja joilla huumeiden käytöstä johtuvia sosiaalisia haittoja pyritään ehkäisemään ja perusteluja niiden käyttämiselle.
• Osaat reflektoida omaa suhdettasi huumeita käyttäviin asiakkaisiin ja valmiuksiasi työskennellä heidän kanssaan.

Sisältö:
• Millainen on suomalainen huumepolitiikka?
• Mitä on huumeiden käyttö Suomessa 2000-luvulla?
• Mitä on huumeriippuvuuden hoito ja kuntoutus: toimintamuodot ja periaatteet?
• Miten kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki toteutuvat huumetyössä?

Toteutus:
Toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Oppimistehtävät, ei tenttiä. Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa. Saatavilla verkosta/ e-materiaaleina.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kts. kohta "Opintojen kuvaus
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Xamkin opettaja tai muu asiantuntija
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 08.12.2019