Hyvinvointiteknologia

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

”Opintojakson ydinsisältöinä ovat hyvinvointiteknologian
• sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
•kehittämistarpeet
•eettiset periaatteet

Tavoitteet:
Opiskelija
– osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
– osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
– ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
– ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet”

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opiskelija työskentelee kurssin aikana itsenäisesti MoodleRooms-oppimisalustalla tutustuen annettuun materiaaliin sekä suorittaen annetut kirjalliset ja tiedonhakutehtävät kurssin aikana.
Arviointi: 
Hyväksytty / hylätty, hyväksytty suoritus vaatii jokaisen osion hyväksytyn suorittamisen määräajassa
Aikaisemmat opinnot: "Perustiedot sosiaali- ja terveysalan palveluista, niiden tavoitteista, alan toimintaympäristöistä ja työmenetelmistä
Opettaja(t): Titta Riihimäki
Email: titta.riihimaki@diak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoin@diak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 02.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 08.11.2019