Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Hyvinvointiteknologian verkkokurssilla perehdyt erilaisiin teknologisiin sovelluksiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä. Opintojakso antaa perusvalmiudet hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen asiakastyössä ja ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet palveluprosessissa. Opintojaksolla hyödynnetään uusia pedagogisia ratkaisuja oppimisen mahdollistamiseksi. Tule ubiikkiin oppimisympäristöön oppimaan kanssamme uusinta hyvinvointiteknologiaa.

Kohderyhmä/Osallistujat: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja työntekijät

Osaamistavoitteet

– Ymmärtää keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet
– Ymmärtää hyvinvointiteknologian osa-alueet
– Ymmärtää robotiikan mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla
– Osaa hyödyntää, käyttää ja soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
– Osaa soveltaa jotakin teknologiaa asiakkaan palveluprosessissa
– Tietää hyvinvointiteknologian uusimmat kehityssuunnat

Keskeinen sisältö

– Johdanto hyvinvointiteknologiaan
– Keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet ja sovellukset
– Robotiikka sosiaali- ja terveysalalla
– Hyvinvointiteknologia asiakastyössä
– Virtuaaliset oppimisympäristöt oppimisen tukena
– Tulevaisuuden teknologia

Työskentelytavat ja aikataulutus: - 100% verkkokurssi (Moodle) - 1 lähipäivä elokuussa 2019 (voi suorittaa lähi- tai etäopiskeluna)
Arviointi: 
Arviointi perustuu verkkotehtäviin. Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Minna Kaija-Kortelainen
Email: minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 30.11.2019