Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Hyvinvointiteknologian verkkokurssilla perehdyt erilaisiin teknologisiin sovelluksiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä. Opintojakso antaa perusvalmiudet hyödyntää hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä ja ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet palveluprosessissa. Opintojaksolla hyödynnetään uusia pedagogisia ratkaisuja oppimisen mahdollistamiseksi. Tule ubiikkiin oppimisympäristöön oppimaan kanssamme uusinta hyvinvointiteknologiaa.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Johdanto hyvinvointiteknologiaan
- Keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet ja sovellukset
- Robotiikka sosiaali- ja terveysalalla
- Hyvinvointiteknologia asiakastyössä
- Virtuaaliset oppimisympäristöt oppimisen tukena
- Tulevaisuuden teknologia

Osaamistavoitteet Opiskelija
- ymmärtää keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet
- ymmärtää hyvinvointiteknologian osa-alueet
- ymmärtää robotiikan mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla
- osaa hyödyntää, käyttää ja soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- osaa soveltaa jotakin teknologiaa asiakkaan palveluprosessissa
- tietää hyvinvointiteknologian uusimmat kehityssuunnat
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle), 1 lähipäivä elokuussa 2019 (voi suorittaa lähi- tai etäopiskeluna)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Minna Kaija-Kortelainen
Email: minna.kaija-kortelainen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 06.08.2019
TÄYNNÄ