ICT-alan sopimukset

-
5 OP

Ala:  Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– Ymmärtää, miten sopimus syntyy
– Tuntee IT2018-sopimusehtojen keskeisen sisällön ja osaa tehdä sopimuksia IT2018-sopimusehtoja hyödyntäen
– Tuntee immateriaalilainsäädännön keskeisen sisällön
– Ymmärtää immateriaalioikeuksien merkityksen ICT-liiketoiminnassa
– Tietää, miten aineettomia oikeuksia lisensoidaan
– Osaa tulkita työehtosopimuksia ja niiden vaikusta työntekijän asemaan työsuhteessa
– Osaa tulkita lainsäädännön, työsopimuksen ja työehtosopimuksen merkitystä yksittäisessä työoikeudellisessa ongelmassa

Tavoitteet: ICT-alan sopimukset:
- Sopimuksen syntyminen
- IT2018-sopimusehtokokoelma
Aineettomat oikeudet:
- Patentti, tekijänoikeus, mallisuoja, yrityssalaisuudet
- Avoimen lähdekoodin lisensointi, loppukäyttäjäsopimus, Creative Commons -lisenssit
ICT-alaa koskeva työlainsäädäntö:
- Työehtosopimusjärjestelmä ja siihen vaikuttava lainsäädäntö
- Työsopimuksen eri vaiheet solmimisesta päättämiseen
- Yhteistoimintalain toteuttaminen työpaikoilla
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelu verkossa

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Opettaja(t): Immo Hahtola
Email: immo.hahtola@haaga-helia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@haaga-helia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 16.08.2019
TÄYNNÄ