Ideasta innovaatioon

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Tunnistat toimintaympäristöissä olevia ongelmia ja mahdollisuuksia sekä osaat ideoida niihin uusia ratkaisuja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.
Osaat hyödyntää eri tietolähteistä ja sidosryhmiltä hankittua tietoa.
Osaat käyttää erilaisia kehittämistyön menetelmiä ja soveltaa luovia toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi.
Osaat edistää monialaisen tiimin luovuutta ja tuloksellisuutta.

Sisältö:
Mitä tarkoitetaan innovaatioilla ja innovatiivisuudella ja miten ne liittyvät organisaation ja liiketoiminnan kehittämiseen?
Miten voit edistää omaa luovuuttasi?
Miten toimit tiimissä luovuutta edistävällä tavalla?
Miten hyödynnät kollektiivista ja monialaista luovuutta?
Miten hyödynnät kehittämistyön erilaisia menetelmiä ongelman ratkaisussa?
Miten yhdistät ja hyödynnät sisäistä ja ulkoista tietoa kehittämistyön perustaksi?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäistä opiskelua verkon välityksellä.
Arviointi: 
Arviointiasteikko 1-5 Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4) Opiskelija osaa b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet Hyväksytysti suoritetut tehtävät.
Opettaja(t): Marianne Roslund
Email: marianne.roslund@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 09.12.2019