IFRS and Consolidated Financial Statements

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

In this module, student will learn the basics of IFRS (International Financial Reporting Standards), knowledge of interpreting IFRS complied financial statements and skills to prepare consolidated financial statements prepared by international businesses.

The IFRS standards part of the course will introduce student to the content of international financial statements and give skills to interpret the information on those reports. During the course, the student becomes familiar with the most common standards and learns how to interpret and apply a standard with related business transaction.

Student will learn basic concepts and principles relating to consolidation of group companies. Student learns how to prepare consolidated financial statements according to IFRS standards for a small group.

The module is given in English, you will learn the needed basic accounting terminology used in international accounting and IFRS during the course.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Virtual studies

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Prerequisites: Tuloksen tekijä, Yrityksen talouden hallinta ja Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus, or has acquired similar competence of accounting and financial statements for example from previous work tasks.
Opettaja(t): Heli Kortetsalmi
Email: heli.kortesalmi@haaga-helia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@haaga-helia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 16.08.2019
TÄYNNÄ