Ihmisen seksuaalisuus voimavarana

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Ihminen on fyysis-psyykkis-sosiaalinen olento ja toiset tunnistavat myös hengellisen ulottuvuuden, mutta unohdetaanko ihmisen seksuaalisuus. Tällä opintojaksolla perehdytään ihmisen seksuaalisuuteen voimavaraistavasta näkökulmasta:

 • Mitä tarkoitetaan ihmisen seksuaalisuudella?
 • Miten seksuaalisuus näyttäytyy arjessa median kautta?
 • Miten ja milloin ihmisen seksuaalisuus kehittyy?
 • Naisen ja miehen seksuaalisuuden erot ja samankaltaisuudet, mitä muuta?
 • Miten seksuaalisuus ilmenee:
  -Seksuaalisuuden myönteisiä puolia ja mahdollisuuksia
  -Seksuaalisuus negatiivisessa valossa
Työskentelytavat ja aikataulutus: 
 • Opintojakso toteutuu Optiman verkkoalustalla 16.9.-8.12.2019 opiskelijan omaehtoisessa aikataulussa.
 • Opettajaan saat tarvittaessa yhteyden sähköpostilla ja kerran kuussa ennakkoon ilmoitetulla ”kyselytunnilla”, joka toteutuu Skype for business-videoneuvottelun avulla (vapaa-ehtoinen).
Muuta infoa: 
 • Opintojaksolle hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä, tutkinto-opiskelijakiintiö on: 20 opiskelijaa. Avoimen AMK:n opiskelijakiintiö on 5 opiskelijaa. Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.
 • Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä
Opettaja(t): Marjatta Häsänen
Email: Marjatta.Hasanen@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 15.09.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ