Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Johtaminen ja työyhteisö, Johtaminen ja työyhteisö, Johtaminen ja työyhteisö, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kulttuuri, Kulttuuri, Kulttuuri, Kulttuuri, Kulttuuriala, Monikulttuuri-humanistinen-ja-jasvatusalasuus, Nuorisotyö, Nuorisotyö, Nuorisotyö, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija:
• tiedostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana
• hahmottaa minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti
• kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen
• tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen
• osaa ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan
• pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla
• tuntee kielellisen yhdenvertaisuuden merkityksen ja osaa toimia esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi

Sisältö:
Opintojakson aikana moninaisuutta tarkastellaan yksilö- ja yhteisötasolla siten, jolloin opiskelija saa laaja-alaisia valmiuksia ammatilliseen itsereflektioon sekä moninaisuuden kohtaamiseen sensitiivisesti ja voimavaralähtöisesti.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Webinaarit: 13.2.2020, 12.3.2020, 16.4.2020 klo 10.15-11.45
Arviointi: 
Arviointiasteikko 0-5
Muuta infoa: Webbikamera ja headset
Opettaja(t): Ursula Roslöf
Email: ursula.roslof@humak.fi, p. 0400 349 398
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 08.12.2019
Ajankohta: 13.02.2020 - 16.04.2020