Ikääntyneiden liikunta

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kuntoutusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso muodostuu verkko-opinnoista sisältäen tehtäviä ikääntyneiden toimintakyvystä, liikuntasuosituksista ja eri liikuntamuodoista. Opiskelija toteuttaa liiikuntaa oman ns. seniorikumppanin kanssa. Tehtävät raportoidaan Tabulassa.

Tavoitteet: Tavoitteet:
Opiskelija
- tietää liikunnan vaikutukset ikääntyneen toimintakykyyn
- tuntee ikääntyneiden liikuntasuositukset
- tuntee terveyskuntoa mittaavia testejä ikääntyville
- tietää erilaisista ikääntyneille suunnatuista liikuntamahdollisuuksista
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Toteutuu 9 viikon aikana. Vaatii keskusteluihin osallistumista ja itsenäistä työskentelyä.

Arviointi: 

”Hyväksytty/hylätty
Hyväksytyssä arviossa opiskelija ottaa osaa keskusteluihin, suorittaa ja raportoi annetut tehtävät ajallaan. Kirjalliset tehtävät ovat tehty ohjeiden mukaisesti ja sisällöstä selviää asiaan perehtyminen.”

Opettaja(t): Hannu Järvinen
Email: hannu.jarvinen@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 25.03.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 21.07.2019
TÄYNNÄ