Ikääntyneiden toimintakykyä ja kuntoutusta tukevat palvelut ja työote moniammatillisessa työskentelyssä

-
5 OP

Ala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija saa valmiuksia ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutumisen tukemiseen moniammatillisessa työskentelyssä. Erityiskysymyksinä tarkastellaan muistisairauksia ja päihde- ja mielenterveyskysymyksiä. Kurssi toteutetaan itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä vuorotellen, skypellä pidetään yhteyttä koko ryhmän kesken. Webinaarityöskentelyssä jaetaan pienryhmien työstämää tietoa ikääntyneiden tarpeisiin vastaamisesta.

Tavoitteet: Opiskelija oppii arvioimaan ikääntyneen ihmisen palvelutarpeita ja tukemaan hänen toimintakykyään. Hän oppii suunnittelemaan ikääntyneen palveluita yhdessä ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa. Hän saa tuntumaa siihen, miten otetaan puheeksi sensitiivisiä aiheita. Opiskelija saa ymmärrystä muistisairaan kohtaamiseen ja oppii hänen kuntoutumistaan ja toimintakykyään tukevaa työotetta. Opiskelija pohtii omaa suhtautumistaan ikääntyneeseen, jolla on mielenterveyteen liittyviä haasteita tai ongelmia päihteiden käytön hallinnassa ja saa tietoa näistä haasteista ja niiden vaikutuksista arkeen. Hän saa välineitä näissä vaikeuksissa olevien voimavarojen tukemiseen ja kuntouttavaan työotteeseen. Hän oppii tarkastelemaan ympäristöä kuntoutumisen tukena sekä saa menetelmiä ympäristön hyödyntämiseen.

<h3>Sisältö:</h3>
Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja toimintakykyä tukeva työote
Sensitiivisten aiheiden puheeksi ottaminen
Muistisairaan kohtaaminen ja hänen kuntoutumistaan ja toimintakykyään tukeva työote
Ikääntyneiden mielenterveyden haasteet ja päihteiden käytön hallinta
Ympäristön käyttö kuntoutumisen tukena
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Viikko 18. 29.4. – 6.5.2019 Orientoituminen jaksoon ja palvelutarpeen arviointiin perehtyminen
– Opintojakson videoinfo Optimassa alkaen 29.4.
– Oman videoesittelyn lataaminen Optima-alustalle ja toisten videoesityksiin tutustuminen
Omien oppimistavoitteitten asettaminen jaksolle
– Ennakkomateriaaliin perehtyminen
Viikko 19. 6.5. – 12.5. 2019 Moniammatillinen toimintakykyä tukeva työote
– 6.5. klo 16.30-18.30 Jakson yhteinen aloitus Skype-tapaamisessa. Ennakkomateriaalin perusteella tapahtuva työskentely.
– Keskustelu oppimistavoitteista
– Yksilötehtävän ohjeistus
– Ennakkotehtävä viikolle 20
Viikko 20. 13.5. – 19.5.2019 Kuntoutumista ja toimintakykyä tukeva työote: muistisairaudet
– Skype-tapaaminen 13.5. klo 16.30-18.30
– Pienryhmiin jakautuminen ja keskustelu ennakkotehtävästä.
– Ryhmätehtävä viikoille 21-22. Ryhmätehtävä liittyy muistisairauksiin sekä päihteidenkäytön hallintaan ja mielenterveyden haasteisiin. Tehtävän ryhmäjaot ja aiheitten valinta.
Viikko 21. 20.5. – 26.5.2019 Kuntoutumista ja toimintakykyä tukeva työote: Päihteidenkäytön hallinta ja mielenterveyden haasteet
– 20.5. klo 16.30-18.30 Skype-ohjaus ryhmille tarvittaessa
Viikko 22. 27.5. – 2.6.2019 Tehtävän viimeistely ja purku
– 27.5. klo 16.30-18.30 Skype-tapaaminen ja webinaari
Viikko 23. 3.6.- 5.6.2019 Tehtävän viimeistely ja purku
– 3.6. klo 16.30-18.30 Skype-tapaaminen ja webinaari
– Raportin palautus tehtävästä viimeistään 5.6.2019

Arviointi: 

Ennakkotehtävä ja yksilötehtävä (hyv. / hyl.), ryhmätehtävä (T1-K5/täydennett.)

Opettaja(t): Maija-Liisa Aronpää
Email: maija-liisa.aronpaa@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 29.04.2019 - 05.06.2019