Ikäihmisen aktiivinen arki

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
• jäsentää toimintakyvyn käsitteen ICF-viitekehyksessä
• osaa arvioida ikäihmisen toimintakykyä laajasti laadukkailla arviointimenetelmillä ja hyödyntää tuloksia asiakaslähtöisessä tavoitteen asettelussa ja toimintakyvyn muutosten seurannassa
• osaa laatia GAS-tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa
• tietää keinoja asiakkaan arkiaktiivisuuden lisäämiseksi
• osaa kirjata toimintakyvystä asiakaslähtöisesti.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkotyöskentely

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Maiju Issakainen
Email: maiju.issakainen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019