Ikämoninaisuuden johtaminen

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Useimmat työyhteisöt ovat iän suhteen hyvin moninaisia: joukosta löytyy sekä uraansa aloittelevia että jo pidemmän työuran tehneitä työntekijöitä. Moninaisuus tuo työyhteisöön erilaisia kokemuksia, näkemyksiä, toimintatapoja ja erilaista osaamista. Se on työyhteisön voimavara silloin kun moninaisuus huomioidaan ja sitä osataan tietoisesti hyödyntää.

Tunnistat ikämoninaisuuteen liittyvät kysymykset osana työelämän todellisuutta. Osaat jäsentää ikämoninaisuuden ja yleisemmin moninaisuuden johtamisen perusteita ja tunnet niihin liittyviä hyviä käytänteitä.

Osaat toteuttaa ikämoninaisuuden johtamisen käytännön toimenpiteitä ja arvioida ikämoninaisuuden johtamisen tarpeita, edellytyksiä ja mahdollisuuksia organisaatiossa.

Opinnot on tarkoitettu vain yamk-opiskelijoille!

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Suoritettu AMK-tutkinto
Opettaja(t): Tuula Kukkonen
Email: tuula.kukkonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019