Ikäteknologia

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

– ikäteknologian käsite
– ikäteknologian käytettävyys
– ikäteknologiassa käytettävät apuvälineet
– ikäteknologiaan liittyvät eettiset kysymykset

Opintojakson osaamistavoitteet: Opiskelija osaa hankkia monipuolisesti tietoa ikäteknologiasta. Opiskelija osaa tunnistaa käyttäjälähtöisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoitteita ikäihmisten osallistumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Opiskelija osaa kuvata eettisiä kysymyksiä ikäteknologian käytössä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäiset tehtävät verkossa

Arviointi: 

”Arviointikriteerit
Tyydyttävä: Opiskelija osaa nimetä ikäteknologiaan liittyviä piirteitä.
Hyvä: Opiskelija osaa kuvata ikäteknologisia apuvälineitä ja niitten hyötyjä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija osaa tunnistaa ikäteknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Kiitettävä: Opiskelija osaa pohtia ikäteknologian hyötyjä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida ikäteknologisia kysymyksiä eettisestä näkökulmasta.”

Opettaja(t): Anna-Kaarina Koivula
Email: anna-kaarina.koivula@seamk.fi, 040 830 2143
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 18.04.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ