Imetysohjaajakoulutus 1,5 OP

-
2 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

WHO:n/Unicefin 20 tunnin imetysohjaajakoulutus antaa osallistujille imetysohjauksessa tarvittavat perusvalmiudet.
Terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka työssään kohtaavat raskaana olevia tai imettäviä perheitä tai vastasyntyneitä

Tavoitteet:
Osallistuja osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan- ja imeväisikäisen lapsiperheen imetysohjausta ja ravitsemusneuvontaa
Osallistujan osaa toimia voimavaralähtöisesti, imetysmyönteisesti sekä perheen terveyttä edistäen
Osallistuja ymmärtää imetyksen suojelemisen, edistämisen ja tukemisen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia
Osallistuja saa valmiudet edistää imetystä yksilö-yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla

Sisältö:
Vauvamyönteisyysohjelma ja WHO/Unicef imeväisikäisten ja pikkulasten ruokinnan globaali strategia
Vuorovaikutustaidot: aktiivinen kuunteleminen ja luottamuksen vahvistaminen
Imetysohjaus raskauden aikana
Synnytyksen hoitokäytännöt ja imetys
Imetyksen anatomia ja fysiologia
Imetyksessä avustaminen
Imetystä tukevat käytännöt
Lapsesta johtuvat erityistilanteet
Jos vauva ei voi imeä rintaa
Rinnan ja rinnanpäiden ongelmat
Imettävän äidin terveys ja hyvinvointi
Jatkuva tuki
Kohti vauvamyönteisyyttä

Työskentelytavat ja aikataulutus: Ennakkotehtävä, välityöskentely ja webinaarit.
Arviointi: 
Hyväksy/hylätty
Muuta infoa: Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.
Opettaja(t): Helena Kari
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 28.10.2019 - 31.12.2019