Inhimillinen tekijä hoitotyössä – näkökulmia potilasturvallisuuteen

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opiskelija perehtyy terveydenhuollossa potilasturvallisuutta vaarantaviin tekijöihin videoiden kautta. Moodle oppimisympäristöön on tehty videokertomus sairaanhoitajan työpäivistä. Opiskelija havainnoi videoilta millaiset tekijät myötävaikuttavat virheiden syntymiseen, oppii niiden raportoinnin ja käsittelyn ja saa työkaluja omaan toimintaansa virheiden välttämiseksi. Useimmiten virheiden taustalla on jokin inhimillinen tekijä, kuten väsymys, kiire tai nälkä. Tällä opintojaksolla keskitytään näihin ja muihinkin inhimillisiin tekijöihin.

Tavoitteet: Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelijaa osaa potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet, havainnoida inhimillisiä tekijöitä, jotka saattavat johtaa virheisiin, tunnistaa läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien ehkäisyn ja virheiden tapahtuessa osaa niiden käsittelyprosessin.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä työskentelyä verkossa, ei webinaareja, ei ryhmätehtäviä. Ennakkotehtävä liittyen potilasturvallisuuden käsitteisiin. Videoiden analysointia, joiden jälkeen lyhyitä verkossa tehtäviä tehtäviä. Oppimispäiväkirja, jonka palautus 15.8. Moodleen viimeistään. Opintojakso arvioidaan elokuussa 2019 viimeistään 31.8.2019

Arviointi: 

Hyväksytty/ hylätty

Aikaisemmat opinnot: Opintojaksoa suositellaan 2.-4. lukuvuoden terveysalan opiskelijoille, hoitotyön ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille, joilla on kokemusta terveysalasta.
Opettaja(t): Marjut Asunmaa, Tiina Koskela
Email: marjut.asunmaa@seamk.fi; tiina.koskela@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ