Innovatiivinen organisaatiokulttuuri

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Onnistuneesti rakennettu organisaatiokulttuuri voi toimia yrityksen kilpailuetuna, jota on vaikea kopioida. Kurssin tarkoituksena on avata moniulotteista organisaatiokulttuuria ilmiönä ja sen vaikutuksia työyhteisöön, innovaatioiden syntyyn ja tehokkuuteen, sekä esitellä työkaluja yrityksen organisaatiokulttuurin valjastamiseksi kilpailueduksi markkinoilla. Pohdimme kysymyksiä, kuten: a) millainen vaikutus johtamisella on organisaatiokulttuuriin? b) miten organisaatiokulttuuria kehittämällä on mahdollista vaikuttaa innovaatioiden syntyyn ja tuotekehitykseen? Opintojaksolle toivotaan johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- organisaatiokulttuurin nykytilan arvio kilpailevien arvojen tutkimuksena
- organisaatiokulttuurin teoria, johtamistyylit, toimintaperiaatteet käytännössä
- tulevaisuuden visio, kehityskohteiden kartoittaminen ja jalkauttamisen strategia
- markkinointi ja sisäinen markkinointi, yrityksen työnantajabrändin kehittäminen
- innovatiivisuus ja organisaatiokulttuuri

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatiokulttuurin käsitteen, osaa analysoida erilaisia organisaatiokulttuureita, soveltaa oppimaansa henkilöstönjohtamiseen, sekä arvioida miten strategian avulla voidaan kehittää tehokkuutta, innovatiivisuutta, yhteishenkeä ja/tai asiakaslähtöisyyttä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: - perusteet liiketoiminnasta ja markkinoinnista
Opettaja(t): Ulla Santti
Email: ulla.santti@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ