Intercultural Communication

-
3 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Course code: YY00BD88

Tavoitteet: Objectives:
The students will be able to define the concepts pertaining to culture and communication and can identify the dimensions that are used to compare cultures. They will become aware of the impact of culture on communication and give examples of and identify differences in communication due to culture. They will be able to describe the process of adapting to a new culture and will recognise the factors that impact this process.

Contents:
Language, culture and communication
Dimensions of culture
When cultures meet
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Online course, DevMoodle

Arviointi: 

Pass / Fail

Opettaja(t): Katja Salminen
Email: katja.salminen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ