International Organizations in Tourism 

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Course code: MMWA194

Tavoitteet: Objectives:
Student understand the meaning of international organizations in the tourism industry. He is familiar with different international tourism organizations and their tasks.

Contents:
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Independent Moodle -course

Arviointi: 

International organizations in the tourism industry and their tasks.

Opettaja(t): Mika Pietarinen
Email: mika.pietarinen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ