Itsensä johtaminen

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Hyvät itsensä johtamisen taidot auttavat esimiestä toimimaan tavoitteellisesti ja tehokkaasti omia voimavarojaan hyödyntäen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää itsensä johtamisen merkityksen. Hän tunnistaa omaan käyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan itsensä johtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija tuntee keinoja kehittää itsetuntemustaan ja muutosvalmiuttaan.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso on verkkokurssi. Opintojaksolla edetään teemoittain moodlessa. Teemoja on kolme (työelämän muutos, itsetuntemus ja elämänhallinta). Moodlessa nämä kolme teemaa sisältävät luentoja, artikkeleita ja pakollisia keskustelualueita.

Arviointi: 

Numeroarviointi

Opettaja(t): Johanna Koivula
Email: johanna.koivula@seamk.fi, puh. 040 830 2400
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 10.06.2019
TÄYNNÄ