Javascript-ohjelmointi

-
5 OP

Tekniikan ja liikenteen ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Edeltävyysehto HTML-perusteet

Tavoite
Tavoitteena on perehtyä JavaScript-kielen perusrakenteisiin ja soveltaa niitä verkkosovelluksen toteutuksessa.

Sisältö
Opiskelet ohjelmoinnin perusteita ja JavaScript -kielen perusrakenteita. Tutustut myös JavaScriptin objekteihin ja tapahtumankäsittelyn perusteisiin.

Opiskelumateriaali
Oppimateriaalina on opettajan laatimat esimerkkiohjelmat kommentteineen ja verkosta vapaasti saatava materiaali.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutus
Opintojakso toteutetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin etenevänä verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä. Ei sisällä aikaan tai paikkaan sidottuja tapaamisia.

Suoritustapa
Suoritustapana on oppimistehtävien tekeminen. Tehtävistä palautetaan koodit ja oppimispäiväkirja.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty
Opettaja(t): Arto Väätäinen
Email: arto.vaatainen@xamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 03.12.2018
Ajankohta: 15.01.2019 - 30.11.2019