Johdanto Suomen metsätalouteen

-
3 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opi ymmärtämään metsätalouden merkitys Suomen yhteiskunnalle. Opi tuntemaan suomalaiset yleisimmät metsänhoidon menetelmät ja yksityismetsätalouden perusteet sekä suomalaiset metsätalouden toimijat ja selostamaan yleisimpiä suomalaisia metsäpolitiikan keinoja. Perehdy suomalaisen puukaupan erityispiirteisiin ja puumarkkinoihin. Opi ymmärtämään metsien monikäyttöä ja perehdy metsän arvon, metsähoidon kannattavuuden ja metsäsuunnittelun perusteisiin. Opi tuntemaan Suomessa käytettävä metsäteknologia ja suomalaisen puunkorjuun menetelmät.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkotyöskentely

Arviointi: 

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Opettaja(t): Jyry Eronen
Email: jyry.eronen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 06.10.2019