Johdatus luovaan soitinnukseen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija oppii soitintamaan musiikkia omalle instrumentilleen sekä (oman instrumenttinsa soitinperheen) erilaisille pienille kamariyhtyeille/ensembleille. Musiikkipedagogin opetustehtävissä tarvitaan osaamista soitintaa pieniä kappaleita nopeasti saatavilla oleville instrumenteille (esimerkiksi omista soitonoppilaista koostuville ryhmille tai pienissä oppilaitoksissa opiskeleville soittajille, jotka usein edustavat rajallista määrää instrumentteja, erityisesti saman instrumentin soittajia on yleensä paljon, ja valmista materiaalia tällaisille kokoonpanoille vähän) ja/tai oman soitinperheen erilaisista soittimista koostuville yhtyeille.

Tavoitteet: Opintojaksolla harjoitellaan eri soittimille kirjoittamista, pääpaino on omalle instrumentille kirjoittamisessa sekä pedagogisen materiaalin tuottamisessa soitintaen (/sovittaen). Opintojaksolla harjoitellaan myös helppojen sovitusten (esimerkiksi joululaulusovitusten) kirjoittamista.

Opintojakso jakautuu kahteen moduuliin, perustietoihin eli soitinoppiin ja soveltavaan osuuteen eli soitintamiseen ja sovittamisen alkeisiin.
A. Soitinoppi (perustiedot): Soitinperheet; Partituurijärjestys; Soittimen lyhyt historia; Soittimen rakenne ja äänenmuodostuksen perusteet; Soittotekniikan perusteet (esim. soittoasento); Soittimelle kirjoittaminen (esim. ääniala, transpositiot, klaavit, yleisimmät soittotekniikat). Käydään läpi kaikki yleisimmät sinfoniaorkesterin ja bigband-kokoonpanon soittimet.
B. Soitinnus ja sovittamisen alkeet (soveltavat tiedot): Opiskelija tutustuu itsenäisesti verkkoalustalla oleviin soitinnus- ja sovitusesimerkkeihin. Opiskelija kirjoittaa omia soitinnus- ja sovitusharjoituksia, joista opettaja antaa palautteen ennen lopputehtävää. Kurssin lopputehtävänä on laajempi soitinnus- ja/tai sovitustehtävä pienkamariyhtyeelle tai ensemblelle.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opetus toteutetaan kokonaan oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, tekee alustalla olevat kurssitehtävät ja osallistuu yhteistoiminnallisiin tehtäviin sekä keskusteluihin oppimisympäristössä.
Opiskelu toteutuu annetussa aikataulussa paikasta riippumatta eli kokonaan etäopiskeluna. Verkkotehtävät tulee palauttaa annettuna palautusaikana.

Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla tarkemmat tiedot verkkoalustan työtilan avautumisesta ja ohjeet työtilaan kirjautumisesta.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu opintojakson kurssitehtäviin sekä lopputyöhön. Kurssitehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja lopputyö arvioidaan sanallisesti. HYVÄKSYTTY SUORITUS: Opiskelija on tehnyt kaikki kurssitehtävät sekä lopputyön. Kurssitehtävissä on huomioitu eri soittimille ominainen ilmaisu, esimerkiksi soittimen ääniala, transpositiot, klaavit, yleisimmät soittotekniikat ja pedagogisessa materiaalissa soittajien taso. Opiskelijan luova soitinnus-/sovitusosaaminen näkyy lopputyössä persoonallisina ratkaisuina.

Opettaja(t): Johanna Ruotsalainen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ