Johtaminen

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaa johtaa itseään ja kehittää johtajuuttaan
Kykenee toimimaan johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa
Kykenee kehittämään tiimin tai projektiryhmän toimintaa eri rooleissa
Osaa havainnoida ja analysoida organisaation, työyhteisön ja verkostojen toimintaa johtamisen näkökulmasta
Opintojakson tavoitteet tarkennetaan kunkin opiskelijaryhmän kanssa yhteistoiminnallisesti.

Opintojakson sisältö
Itsensä johtaminen
Ryhmäilmiöt ja organisaatiokäyttäytyminen
Tiimin, projektiryhmän, työyhteisön kehittäminenJohtamistaidot ja -järjestelmät
Opintojakson sisällöt tarkennetaan kunkin opiskelijaryhmän kanssa yhdessä tarkennettuja tavoitteita vastaavasti.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä opiskelua verkon välityksellä. Opiskeluaikataulu ilmoitetaan kurssialustalla Moodlessa.

Arviointi: 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentti.

Arviointiasteikko
1-5

Aikaisemmat opinnot: 

Ei edeltävyysehtoja

Opettaja(t): Marianne Roslund
Email: marianne.roslund@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 08.12.2019
TÄYNNÄ