Johtaminen ja työyhteisötaidot

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija:
– tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen käytäntöjä
– osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän hallintotavan periaatteita
– tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja johtamisen merkityksen yhteisön toimintaan
– tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä ja sitä haittaavia ilmiöitä
– osaa arvioida ja kehittää johtamistaan ja työyhteisötaitojaan monipuolisesti

Opiskelijapalautetta:

”Tämä kurssi oli tähän mennessä onnistunein verkkokurssi, johon olen osallistunut!”

”Opintojakso oli mielestäni erittäin kattava ja vastasi hyvin odotuksia.”

”Opintojakso oli mielenkiintoinen ja oli kiva lukea erilaisia kirjoja ja tekstejä liittyen johtamiseen. Se sai ajattelemaan ja miettimään omaa tyyliäni johtaa.”

”Verkkokurssiksi todella selkeästi ja hyvin suunniteltu kokonaisuus. Kiitos! Tehtävät olivat kiinnostavia ja antoivat mahdollisuuden monenlaisiin tulkintoihin, mikä teki muiden opiskelijoiden tehtävävastausten lukemisesta aidosti hauskaa ja kiinnostavaa.”

”Kurssi oli todella mielenkiintoinen! Oli hienoa saada oikeaa tutkimusta niiden havaintojen taustalle, joita olen itse tehnyt johtamistyössä. Oli myös rikastuttavaa ja ajatuksia herättävää pohtia johtajuutta oman alan näkökulmasta.”

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojaksoon kuuluu kolme webinaaria: - 11.10.2019 klo 10.15–11.45 - 15.11.2019 klo 12.30–14.00 - 13.12.2019 klo 10.15–11.45
Arviointi: 
1-5, täydennettävä
Opettaja(t): Matti Pesola
Email: matti.pesola@humak.fi, p. 0400 349 258
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 03.10.2019
Ajankohta: 11.10.2019 - 13.12.2019