Johtaminen ja työyhteisötaidot

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija:

– tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen johtamisen käytäntöjä
– osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän hallintotavan periaatteita
– tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja johtamisen merkityksen yhteisön toimintaan
– tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia edistäviä ja sitä haittaavia ilmiöitä
– osaa arvioida ja kehittää johtamistaan ja työyhteisötaitojaan monipuolisesti

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Aloituswebinaari 3.6.2019 klo 10.00 – 11.30, itsenäistä työskentelyä, lopetuswebinaari 31.7.2019 klo 10.00 – 11.30

Arviointi: 

1-5, täydennettävä

Opettaja(t): Matti Pesola
Email: matti.pesola@humak.fi (sisältöasiat)
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019