Johtaminen

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Itsensä johtaminen,
Ryhmäilmiöt ja organisaatiokäyttäytyminen,
Tiimin, projektiryhmän, työyhteisön kehittäminenJohtamistaidot ja -järjestelmät, Opintojakson sisällöt tarkennetaan kunkin opiskelijaryhmän kanssa yhdessä tarkennettuja tavoitteita vastaavasti.
Opintojakson osaamistavoitteet
Osaa johtaa itseään ja kehittää johtajuuttaan
Kykenee toimimaan johtamisroolissa esimiehille tyypillisissä tilanteissa
Kykenee kehittämään tiimin tai projektiryhmän toimintaa eri rooleissa
Osaa havainnoida ja analysoida organisaation, työyhteisön ja verkostojen toimintaa johtamisen näkökulmasta
Opintojakson tavoitteet tarkennetaan kunkin opiskelijaryhmän kanssa yhteistoiminnallisesti.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä työskentelyä verkon välityksellä.

Arviointi: 

Numeraalinen arviointi 1 – 5.

Opettaja(t): Marianne Roslund
Email: marianne.roslund@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 14.06.2019
TÄYNNÄ