Johtamisen uudet suuntaukset

-
3 OP

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää tietopääoman merkityksen kilpailutekijänä, tuntee laatujohtamisen keskeiset alueet sekä ymmärtää johtamisen merkityksen organisaation perustehtävän toteuttamiseksi. Opiskelija tutustuu uusiin johtamisen menetelmiin ja malleihin.Opiskelija tekee jäsennellyn kirjallisen esityksen johtamisen aihealueista. Opiskelija osaa käsitellä teemoihin liittyvää aineistoa ja hakea tietoa alan kirjallisuudesta ja internetistä sekä syventää tietojaan aihealueilta.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Pohdiskeleva essee

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
TÄYNNÄ