Johtamisen uudet suuntaukset

-
5 OP

Ala:  Johtaminen ja työyhteisö, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää tietopääoman merkityksen kilpailutekijänä, tuntee laatujohtamisen keskeiset alueet sekä ymmärtää johtamisen merkityksen organisaation perustehtävän toteuttamiseksi. Opiskelija tutustuu uusiin johtamisen menetelmiin ja malleihin. Opiskelija tekee jäsennellyn kirjallisen esityksen johtamisen aihealueista. Opiskelija osaa käsitellä teemoihin liittyvää aineistoa ja hakea tietoa alan kirjallisuudesta ja internetistä sekä syventää tietojaan aihealueilta.

Opintojakson sisältö:
Tietopääoma, laatujohtaminen, toimintojohtaminen ja -laskenta, johtaminen ja johtajuus.
Uudet johtamismenetelmät.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Pohdiskeleva essee. Opintojakson voi suorittaa 3 - 5 op:n laajuisena. Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä omaan tahtiin 13.1. - 21.5.2020 välisenä aikana.
Arviointi: 
0 - 5
Opettaja(t): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 08.12.2019
Ajankohta: 13.01.2020 - 21.05.2020