Julkiset hankinnat

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opit ymmärtämään, mitä julkisilla hankinnoilla ja niiden kilpailuttamisella tarkoitetaan, miksi hankinnat pitää kilpailuttaa ja mihin hankintojen kilpailuttamista koskevaa sääntelyä sovelletaan. Opit, mikä ero on kansallisilla hankinnoilla ja EU-hankinnoilla, mitkä ovat julkisten hankintojen oikeusperiaatteet. Opit vertailemaan eri hankintamenetelmiä ja tiedät hankintojen ilmoituskanavat ja määräajat. Perehdyt hankintaprosessin keskeiseen sisältöön hankintapäätöksen tekemiseen saakka. Opit hankintojen muutoksenhakuun liittyvät oikeussuojakeinot.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Arvioitava oppimispäiväkirja ja Moodlessa olevat tehtävät ja tentit

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Soile Vinni
Email: soile.vinni@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.10.2019
Ajankohta: 21.10.2019 - 31.12.2019