Kanat ja pienkanalat

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa arvioida pienkanalassa kanojen hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa määrittää olosuhteet kanojen eri tuotantovaiheen ja luontaisen tarpeen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ympäristön vaikutuksen kanojen elämään ja tuotantoon.
Kanojen hyvinvointia koskevat ohjeet ja suositukset.
Tuotantovaiheiden erityispiirteet hyvinvoinnin kannalta.
Ruokinnan suunnittelu ja onnistumisen seuranta.
Kanojen luontaisen käyttäytymisen perusteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen verkko-opiskelu
Arviointi: 
0-5 Opiskelija hallitsee kanojen hyvinvoinnin ja käyttäytymisen perusteet. Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida kanojen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät pienkanalassa ja kykenee arvioimaan olosuhteiden vaikutuksia tuotantoon. Opiskelija osaa soveltaa taitojaan itsenäisesti pienkanalaolosuhteissa sekä osaa kehittää pienkanalan tuotantoa.
Aikaisemmat opinnot: Ei vaatimuksia
Opettaja(t): Mirja Riipinen
Email: mirja.riipinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 31.05.2020
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.05.2020