Kanat ja pienkanalat

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdytään kanojen hoitoon, ruokintaan ja hyvinvointiin pienkanalassa.

Tavoitteet: Opiskelija osaa arvioida pienkanalassa kanojen hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa määrittää olosuhteet kanojen eri tuotantovaiheen ja luontaisen tarpeen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ympäristön vaikutuksen kanojen elämään ja tuotantoon. Kanojen hyvinvointia koskevat ohjeet ja suositukset. Tuotantovaiheiden erityispiirteet hyvinvoinnin kannalta. Ruokinnan suunnittelu ja onnistumisen seuranta. Kanojen luontaisen käyttäytymisen perusteet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Ei
Opettaja(t): Mirja Riipinen
Email: mirja.riipinen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 13.06.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 30.09.2019