Kansainvälistyjän kulttuuriosaaminen

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLWY125

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy liike-elämän tapoihin ja pelisääntöihin sekä edustamiseen eri kulttuureissa. Hän osaa toimia kansainvälisissä tilanteissa ja tuntee kansainvälisen viestinnän ulottuvuuksia. Opiskelija ymmärtää liike-elämän koodikieltä niin pukeutumisessa, matkustamisessa, ruokailussa kuin kokoustilanteissakin.

Sisältö:
Tapakulttuuri
Kulttuurienvälinen viestintä
Bisnespukeutuminen ja bisnesetiketti ruokailutilanteissa
Liike-elämän kohteliaisuudet
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Liisa Mikkonen
Email: liisa.mikkonen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 15.08.2019
TÄYNNÄ