Kansantalous

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kansantaloudellista tietoa tarvitsee jokainen. Kansantalouden kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Sen lisäksi kansantaloustieteen teorian opit pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla alan ajankohtaista uutisointia ja tutustumalla ajankohtaisiin alan julkaisuihin. Kurssi etenee pääpiirteissään Lindholmin ja Kettusen oppikirjan Kansantalous jaksotuksen mukaisesti.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- kansantaloustieteen peruskäsitteet
- joustot
- kansantalouden tilinpidon perusteet
- talouskasvu
- suhdannevaihtelut
- rahatalous
- kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino sekä keinot niiden saavuttamiseksi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet
- ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa
- osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille
- osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa ja osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Timo Salopelto
Email: timo.salopelto@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 18.08.2019
TÄYNNÄ