Kasvien kasvu eri ympäristöissä

-
5 OP

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa veden, ravinteiden ja hiilen sykliset prosessit kasvien kasvussa, kasvien kasvuun ja kasvunhallintaan liittyvien tekijöiden soveltamisen avoimessa, rajatussa ja suljetussa ympäristössä, sekä esimerkkikasvin tai biotoopin kasvutekijöiden määrittelyn ja eroavaisuudet avoimessa, rajatussa ja suljetussa ympäristössä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Tämä opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina Moodlessa. Opinnoissa on aikataulutettuja osia ja vertaiskommentointia, joten suorittaminen edellyttää sitoutumista kokonaisaikatauluun.
Opettaja(t): Heikki Peltoniemi
Email: heikki.peltoniemi@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 18.10.2019
Ajankohta: 21.10.2019 - 31.12.2019